Ubezpieczenie AC (AutoCasco) – w przeciwieństwie do OC – nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy my jesteśmy sprawcami niefortunnych zdarzeń drogowych, to z tytułu AC zostanie sfinansowane pokrycie szkód. Ponadto, AC pokrywa również koszta poniesione w wynikach zdarzeń losowych – m.in. kradzieży lub aktów wandalizmu dokonanych na ubezpieczonym pojeździe. AutoCasco gwarantuje również rekompensatę finansową po pożarach, powodziach, huraganach, opadach gradu i innych tego typu zjawiskach pogodowych. Jeżeli w nasz pojazd uderzą zwierzęta – np. sarny – ubezpieczenie typu AC także chroni nas przed kosztami napraw, które niejednokrotnie są bardzo wysokie.

Oferujemy sprzedaż ubezpieczeń AC i OC zarówno osobno jak i w zestawie. W przypadku wykupienia całego pakietu – jego cena jest zdecydowanie korzystniejsza niż zakupu obu ubezpieczeń osobno.