W naszej ofercie ubezpieczeń znajdują się również ubezpieczenia domów i mieszkań. Podstawowe wersje tego typu polis zabezpieczają nas przed następstwami finansowymi nieszczęśliwych zdarzeń takich jak pożar, powódź czy włamanie. Ubezpieczenie tego typu można rozszerzyć o ochronę mienia. Prócz konsekwencji działań sił atmosferycznych, ubezpieczenie to pokrywa także koszty wynikające z uszkodzenia dóbr w wyniku przepięć. Pakiety premium pozwalają na ubezpieczenie domów o znacznej wartości i niejednokrotnie obejmują również domy letniskowe. Oferujemy również ubezpieczenia domów w budowie. Funkcjonują one podobnie do standardowych ubezpieczeń domów i mieszkań, ale zapewniają dodatkową ochronę sprzętu budowlanego.