Oferowane przez nas ubezpieczenia firmowe są polisami wymaganymi przez banki przy udzielaniu kredytów i leasingów. Polisy tego typu pozwalają na zabezpieczenie płynności finansowej naszej działalności w wypadku zdarzeń losowych: chorób, klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu, wypadków itp. W razie utraty zdolności finansowych zamiast zwracać sprzęt otrzymany na zasadach leasingu od banku możemy wykorzystywać dalej, a raty są pokrywane z ubezpieczenia. Możemy w ten sposób uniknąć interwencji komorniczej przy chwilowych kłopotach z płynnością finansową i zaleganiem z ratami. W takim przypadku również ryzyko finansowe jest scedowane na firmę ubezpieczającą.

Zapewniamy ochronę zarówno małych firm (także jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw) jak i większych przedsiębiorców.

Ubezpieczenie firmy pozwala Ci spać spokojnie po przykrych wydarzeniach jak pożar, włamanie, uszkodzenie mienia – także uszkodzeń elewacji czy elementów reklamowych, utraty towaru (również towaru będącego w transporcie), czy awarii osprzętu biura lub maszyn przemysłowych.

Oferujemy także ubezpieczenia OC dla firm: m.in. OC dla pracodawcy (na wypadek wyrządzenia szkód pracownikom w czasie pracy),  OC podwykonawcy (na wypadek szkód wyrządzonych przez podwykonawce) lub OC dotyczące kwestii ryzyka branżowego.

Gwarantujemy dostęp do Assistance specjalistów dla działalności gospodarczych o różnym charakterze: np. pomoc serwisanta komputerowego czy pomoc medyczną w razie wypadku.