Ubezpieczenie NNW – czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – pozwala nam na ochronę naszych najcenniejszych dóbr – zdrowia i życia. Tego typu polisę zaliczamy do tzw. „ubezpieczeń osobistych”. Mogą występować w formie konkretnych ubezpieczeń – np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej lub sportowców, lub wchodzić w skład kompleksowych umów ubezpieczeniowych – np. ubezpieczenia turystycznego lub ubezpieczeń komunikacyjnych. Posiadanie tego typu ubezpieczenia chroni nas przed następstwami nieszczęśliwych wypadków – może to dotyczyć np. potrącenia ucznia w drodze do szkoły, czy nawet zagubienia bagażu przez podróżnego