Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uzyskanie licencji wymagane jest ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika. Wynika to z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dn. 21.10.2009r. Zapewniamy wszelkie formalności wymagane do uzyskania tego typu polisy aby osoba ubiegająca się o licencję przewoźnika nie napotkała problemów wynikających z braku posiadania stosownego ubezpieczenia.