Jeżeli często podróżujesz lub wybierasz się na jednorazowy wyjazd – zapraszamy do skorzystania z naszych ubezpieczeń turystycznych. Są to polisy zarówno biznesowe jak i prywatne, zapewniające plan awaryjny na wypadek niespodziewanych i nieprzyjemnych wydarzeń, takich jak choroby, pobyty w szpitalach, wypadki czy choćby zgubienie bagażu.

Ubezpieczenia turystyczne zawierają m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia, które pokryją koszty związane z hospitalizacją i otrzymaniem niezbędnej pomocy lekarskiej; ubezpieczenie Assistance, które gwarantuje np. pomoc w dotarciu do placówki medycznej, a także np. informacje dotyczące kraju, do którego się wybieramy; ubezpieczenie NNW – czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – na podstawie którego następują wypłaty związane z odniesieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypadkami czy śmiercią. Tego typu ubezpieczenie gwarantuje także pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, które wymuszone zostało w wyniku nieszczęśliwego wypadku; Ubezpieczenie bagażu gwarantuje zwrot pieniędzy za przedmioty zniszczone lub zgubione w trakcie transportu.

Oferujemy ubezpieczenia turystyczne zarówno na wypadek wyjazdów indywidualnych jak i przejazdów grupowych. Ubezpieczamy grupy zorganizowane: wycieczki szkolne, wyjazdy zorganizowane, pielgrzymki, wyjazdy na koncerty. Zapewniamy bezpieczeństwo także w przypadku wyjazdów związanych z aktywnością sportową, jak np. wyjazd na narty, wspinaczkę lub surfing.